Biệt thự Hoàng Yến AQUAVILLA

Giá thuê cho khách đặt trực tiếp biệt thự Hoàng Yến  (Áp dụng đến 31/5/2020)  

* CN – Thứ 6: 2.800.000 đ/ ngày đêm => Ưu đãi còn 2.400.000 đ 

* Thứ Bảy : 5.000.000 đ/ ngày đêm

* Ngày Lễ, Tết: 6.000.000đ /ngày đêm

Đặt biệt thự Hoàng Yến

Biệt thự Hoàng Gia AQUAVILLA 3

Giá thuê cho khách đặt trực tiếp biệt thự Hoàng Gia  (Áp dụng đến 31/5/2020)  

* CN – Thứ 6: 2.500.000 đ/ ngày đêm => Ưu đãi còn 2.000.000 đ 

* Thứ Bảy : 4.000.000 đ/ ngày đêm

* Ngày Lễ, Tết: 5.000.000đ /ngày đêm

Đặt biệt thự Hoàng Gia

Trả lời

AQUAVILLA
Chỉ đường